Area main nature reserve@2x Sandsjöbacka naturreservat

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Här kan du uppleva ett spännande och varierande landskap med berg, ljunghedar, små sjöar och skog. Det finns många stigar i reservatet och möjlighet till både rogivande promenader och utmanande vandringar.

Sandsjöbacka är uppdelat i två delar. En nordlig del som ligger i Västra Götalands län och en sydlig som ansluter vid länsgränsen och sträcker sig ner till Kungsbacka stad. Längs med reservatet går E6:an. Närmast vägen är bullret från trafiken påtagligt men ju längre in i reservatet du kommer desto mer avlägsna blir ljuden. Vid Sandsjöbackamotets parkeringsplatser finns toaletter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat