Area main nature reserve@2x Särö Västerskog naturreservat

Särö Västerskog är precis som namnet antyder en skog väster om Särö. Här finns ekar och tallar som är mellan 200 och 300 år gamla. I Särö Västerskog tar du dig fram på promenadvänliga stigar. Om du tar dig upp på en bergknalle får du ett bra utsiktsläge över skogen och skärgården. Den som är badsugen kan välja mellan sandstrand, klippor och stenblock.

Man tror att detta område har varit skogsklätt ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för drygt 10 000 år sedan. Främst är det kanske den gamla tallskogen som ger reservatet en speciell karaktär. Närmast kusten hittar man mer eller mindre krypande tallar som har tuktats av väder och vind, medan man i mer skyddade lägen kan stöta på riktiga tallbjässar. Näst efter tallen är det eken som utgör det vanligaste inslaget i skogen. En del träd har fått rejält med plats då de växt upp under perioder då halvön betats. De har blivit vidkronade hagmarksekar. Andra är mindre och klenare. De har växt långsammare och under magra förhållanden och kallas för krattekar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Area main near toilet@2x Nära toalett