Skoga naturreservat

Skoga är en barrnaturskog där tallen är det dominerande trädslaget. Skoga är med sina knappa 22 hektar ett av de mindre reservaten i Kungsbacka kommun. Men besökaren som hittar hit kan få uppleva en känsla av vildmark.

På din färd över de gröna mossorna, genom det knähöga blåbärsriset och uppför sliriga branter kan du få se många olika saker. Såväl trädbjässar av gran som lågvuxna tallar med hundratals år på nacken och mäktiga högstubbar klädda med sjok av lavar. Färden spärras ibland av lågor; liggande döda träd. Några är helt täckta av ris och mossa och anas bara som en kontur mot marken. Andra har nyligen fällts för vinden och visar färska spår av insekterna som lever i den döda veden. Håligheterna och gångarna som insekterna gnagt fram under barken påminner nästan om hieroglyfer.

Att göra:
  • Naturreservat