Area main nature reserve@2x Tjuadals naturreservat

Tjuadal ligger naturskönt i hjärtat av Löftadalen på Löftaåns norra sida. Nere i dalen rinner Löftaån fram, omgivet av ett öppet jordbrukslandskap. I hagmarken växer ett stort antal gamla och grova ekar. På dalsidorna och bergsknallarna växer lövskog. Det finns inga markerade leder i reservatet men däremot många stråk att vandra längs med.

En promenad från Frillesås kyrkas parkering förbi församlingshemmet leder mot den gamla fägatan inne i reservatet, här får du en fin vy av det välbevarade, småskaliga jordbrukslandskapet. Du kan även promenera genom betesmarkerna utmed bergskanten i öst-västlig riktning i mestadels lätt terräng. Här har du möjlighet att se några av ekbjässarna på nära håll.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat