Snibe Stue - Trail

I den östra delen av Hallandsåsen väntar djupare skogar. Och jättar. Kuperad bokskog, ljuvliga mjuka stigar i granskog och några transportsträckor på mindre skogsvägar (grus). På ljungheden som utgör Bölinge naturreservat betar fåren, den är en rest av de en gång mycket vidsträckta halländska ljunghedarna.

www.trailrunningsweden.se

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trailrunning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 11.25 km
Parkering:

Parkering vid Björsåkra - Böllinge naturreservat

Kontakta oss

Laholm myndighetslogotyp

Medborgarservice

0430-15000