Åhlmans Olof Olssons minnesskog

Åhlmans Olof Olssons minnesskog i Insjön är ett litet naturreservat som består av gamla tallar. Skogen skänktes av Simon Åhlman till dåvarande Åhls kommun under 1940-talet, till minne av sin far Åhlmans Olof Olsson.

Skogen är idag över 200 år gammal och det äldsta tallbeståndet på Ålheden. Kliv in i den lilla tallskogen och upplev ett annat rum och en annan epok. Följ stigarna eller sätt dig ned för en stunds vila på en av bänkarna. Njut av mossans skiftande gröna färger, sök efter orkidén knärot eller lyssna efter spillkråkans hackande.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Kommun genomskinlig?w=80

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000