Ärtknubben naturreservat

Vackra vyer är kanske det mest utmärkande för det 149 ha stora reservatet. Från utsiktsplatsen är vyn över Fjällgrycken och Ärten hänförande. Där finns också en slogbod och ordningställd grillplats. Men här finns mer att upptäcka: gammelskog, övergiven fäbodmark och spännande liv i vattnet. I dalgången växer främst frodig granskog och längre upp tar tallen över, men inslag av lövträd som asp, sälg och björk förekommer här och var. Vildmarksleden som utgår från Bjursås leder genom området och förbi utsikten. Går man leden från ån och upp mot utsikten passerar man det sedan länge övergivna fäbodstället Knubben, men det gäller att vara uppmärksam om man ska notera detta! Granskogen runt om har blivit gammal och börjat rasa omkull - så ljuset når marken och då växer det så det knakar - och de lämningar som syntes tydligt tidigare döljs av vegetation. Reservatet är beläget i östra Leksand och enklast når man dit via Bjursås och Fjällgrycksbo.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Kommun genomskinlig?w=80

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000