Area main nature reserve@2x Blåberget naturreservat

Ett naturskogsområde där granen är dominerande. Här ligger trädstammarna huller om buller, och en liten bäck rinner genom skogen. Besökaren får finna sin egen väg genom området då det inte finns någon anlagd led.

Granskogen är gammal och högrest med inslag av grova gamla lövträd. Bäckravinen som rinner genom skogen, skapar hög luftfuktighet, till gagn för många spännande arter. Det finns rikligt med död ved som gynnar mängder av vedsvampar och insekter, vilkas spår även kan betraktas på nära håll för den intresserade. Området är alltid stämningsfullt, men kanske som allra vackrast vid fuktigt väder när lavar och mossor visar sina vackra färger som tydligast. Utöver att Blåberget erbjuder en fantastisk natur, kan ett besök under sensommaren och hösten ge en bra skörd i svampkorgen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000