Djupbäcka naturreservat

Djupbäcka naturreservat omfattar en av de tre skogbevuxna bäckraviner som finns mellan Häradsbygden och Djura. En 300 meter lång stig leder från parkeringen, genom reservatet, till en slogbod. Stigen som är flack, är belägen på en ås mellan ravinen och Österdalälven.

Mellan de två byarna Västannor och Rälta slingrar sig en väg fram nedanför de branta bergen i väster. Att färdas på den krokiga vägen är en upplevelse som gör sig bäst på cykel. Cirka två kilometer norr om Rälta gör vägen en knix - precis som älven nedanför. Här rinner vatten från berget i djupt nedskurna bäckraviner ned mot älven.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Vid vägen mellan Västannor och Rälta.

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000