Fjällbergets naturreservat

Knotiga tallar och skogklädda myrar är karaktäristiskt för naturreservatet på Fjällberget, kommunens högsta berg, 525 möh. Men den strålande utsikten ut över nejden och Siljan upplever man bäst längs vägen upp för toppen är diffus. Reservatet är 58 ha stort och en del av ett större gammelskogs-område uppe på berget. I den gamla och glesa skogen är vildmarkskänsla och tystnad påtagligt. De sluttande myrmarkerna en bit upp bär tallar som vrider sig som om de vore plågade av väder och vind. Markerade stigar leder genom reservatet. Vid vandring på stigen från Vådsjön upp mot bergets topp - ta en paus och blicka ut över nejden.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Vid Vådsjön

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Pernilla Evasdotter

    Fint naturreservat men väldigt blött pga en stor del av leden upp till toppen var myr.

    ungefär 2 månader