Trail main hiking@2x Gruvvandringen

Vandring genom kulturhistoriska miljöer och delvis fin gammelskog. Stigen är smal men vältrampad och terrängen är emellanåt kraftigt kuperad. Längs vägen finns kortfattad information som Åhls hembydsförening tagit fram. Tänk hur det ska ha låtit här för 200 år sedan - gruvdrift har bedrivits här sedan mer än 500 år och fram till 1860-talet. Startar man vandringen vid fiskdammarna i Solberga och går medsols kommer man först till Könsta och det mäktiga fundamentet till stånggången. Sedan går man vidare till Blackbergets gruvfält och över Gruvberget där det finns en slogbod. Sedan bär det av ner till Insjöns koppargruva - där finns en rastplats med bänkar. Tillbaka mot Solberga går man längs en gammal kanal.

Man kan med fördel förlänga sin vandring med närbelägna Järnfyran.

Gruvvandringar med guide från Åhls hembygdsförening onsdagar i juli klockan 18.00.

Svårighetsgrad: Röd - krävande
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 5.0 km

Kontakta oss

Åsa Rydell

Kommunekolog - Avdelning för strategisk planering

Telefon: 0247-802 29