Trail main hiking@2x Gryssenrundan

OBS! Omkullblåsta träd. Om man går motsols kommer man efter ca 700 meter till en väg och därefter ligger hela brötar med omkullblåsta träd intill ett nytt hygge. Gå höger runt de liggande träden och leta upp leden längre fram. Sedan ligger enstaka träd men leden fungerar bra. För den som vill uppleva naturskog och vildmarkskänsla på nära håll är Gryssenrundan att rekommendera. En naturstig över stock och sten, genom lövbränna och barrskog samt längs sjön Gränsen där det finns en slogbod. Leden startar vid Leksands fågelklubbs stuga och begreppet naturstig betyder att det är nyanlagda stråk genom terrängen och inte längs vältrampade gammal fäbodstigar. Vandringsleden är förlagd så att naturskogen i området verkligen får upplevas. Längs vägen finns skyltar med kortfattad information om djur och natur.

Sjön Gryssen ligger alldeles intill skogsbilvägen som leder till Dala-Floda. En grusad stig leder fram till en slogbod med grillplats 75 meter från p-platsen.

Svårighetsgrad: Svart - erfaren
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 4.2 km

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000