Ljusbodarnas fäbodställe

Stort fäbodställe som är uppdelat i två områden, Övre och Nedre Ljusbodarna. Övre delen är belägen på Blåbergsbackens sydsluttning ca 400 m ö h. Den stora täkten i backen hålls öppen genom slåtter och bete. Nedre delen ligger i ett mer flackt småkuperat läge. Byggnader i hela Ljusbodarna är osedvanligt bibehållna och väl omhändertagna och många hundratals meter gärdsgård, främst i nedre delen, ger en gammeldags karaktär. Troligen var Ljusbodarna under 1500- och 1600-talen en blandby men har senare övergått till att vara fäbodställe.

Under storskiftet på 1820-talet var det hela 11 byar som fick fäbodar här och stora arealer åker och slåttermark omgärdade gårdarna. Det lär ha funnits hela 152 byggnader inom fäbodtäkten och ca 70 lador ute på slogarna (ängarna) vid denna tid. Idag är det svårt att föreställa sig hur öppet landskapet runt gårdarna var då.

Fäbodväsendet blomstrade senare delen av 1800-talet för att sedan kraftigt avta i början av 1900-talet. I Ljusbodarna levde det dock kvar ända in på 1960-talet. Till skillnad från nästan alla andra fäbodställen återupptogs fäbodbruket i Ljusbodarna och betesdjur håller täkten öppen än idag.

Ett mycket aktivt och levande fäbodlag har i samarbete med markägare gjort stora insatser för att öppna upp och sköta det som växt igen. Man har även satt upp rovdjursstängsel runt hela fäbodtäkten. Stängslet skall hålla rovdjur och vildsvin på utsidan och betesdjuren på insidan. Tvärt emot vad man gjorde förr, då fick djuren beta på skogen för det som växte på åkrar och ängar i fäbodtäkten skulle skördas. Men nu råder andra tider och detta får ses som en god idé för att hålla markerna öppna.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000