Area main nature reserve@2x Stora granens naturreservat

I kommunens sydvästra del intill Björbergets fäbodar finns en jättegran. Granen är idag ett utflyktsmål men fungerade förr i tiden som ett riktmärke i terrängen. Reservatet är 0,7 hektar stort och består av gammal granskog som växer på tidigare öppen mark. Redan på 1870-talet var jättegranen känd som den stora granen och när nya fäbodkullor första gången buffrade till Björberget fick de lära att: vid stora granen i backen delar sig vägen i tre och då ska du ta till… På marken växer bland annat blåsippa och vårärt vilket skvallrar om att jorden är bördig. Död ved finns sparsamt idag, men kommer att öka i takt med stigande ålder på granarna. För den uppmärksamme besökaren finns spåren av fäbodtiden att upptäcka, till exempel resterna av en gammal ängslada och kryddväxten mästerrot. En vältrampad stig leder från parkeringen fram till Stora granen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000