Storheden naturreservat

Ett litet tallhedsområde med landformer från istiden och 200-åriga tallar. Skogen har tidigare nyttjats för skogsbruk men är idag fredad och ingår i ett betydelsefullt friluftsområde. Tallarna är majestätiska och står glest på de böljande dyner som skapades av vinden när isen smälte för sisådär 10 000 år sedan. Renlav brer ut sig på marken som ett vitt täcke. Här och där kan du hitta den mindre vanliga plattlummern. Några tallar har dött och står kvar som torrträd medan andra har fallit och ligger som lågor. Död ved är till stor nytta för många av skogens invånare. På senare tid har stor del av reservatet bökats upp av vildsvin.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Kommun genomskinlig?w=80

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000