Vägskälet naturreservat

Vägskälets ligger cirka åtta kilometer sydväst om Leksands centrum på båda sidor om Järnavägen. Området är mycket lättillgängligt om du kommer längs länsvägen och med en p-plats vid vägen mot Ljusbodarna. Från p-platsen leder en naturstig genom delar av reservatet, förbi tydliga kolbottnar och slogboden.

Reservatet består av gammal barrskog med höga naturvärden. Här trivs ovanliga vedsvampar, mossor och fåglar. Delar av området har tidigare brukats till slåtter och bete. På våren kan man hitta kärlväxten vårärt vid slogboden. Vintertid finns en fågelmatning vid slogboden som sköts av Leksands fågelklubb. Har du tur så kommer gråspetten på besök och tar för sig av talgen. Exempel på andra fåglar som kan ses eller höras är tretåig hackspett, sparvuggla och järpe.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Vid reservatet.

Kontakta oss

Kommun genomskinlig?w=80

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000