Östra Elfvik

Elfviks gård är Lidingös enda gårdsarrende med ett levande jordbruk och betande djur. Landskapet i övrigt är varierat med skog, öppet landskap, gårdsbebyggelse och flera kursgårdar längs vattnet.

Elfviks gård har en lång historia och är öppen för besökare. Här finns hästar, får, getter, linderödssvin och höns, här slås vall som skördas och blir hö. Det går att ströva i en vacker engelsk park, fruktträdgård med bikupor och gamla namngivna fruktträdssorter. Man får plocka frukt i trädgården. Herrgårdsparken är öppen för allmänheten och har anor från 1700-talet. Det består bland annat av en gräspelouse, en slänt mot havet med fin utsikt, höga parkträd och en liten buxbomsparterre. En annan populär plats är gullviveängen vid Fiskarudden.

Vid templet i den gamla tallskogen på Elfviks udde finns en fin utsiktsplats, flera grillplatser och i närheten en liten sandstrand.

Förutom brukat jordbrukslandskap finns här bra blåbärsskogar och nyckelbiotoper med gamla tallar. Området är också populärt bland svampplockare.

På Elfvik syns ofta Lidingös dovhjortar, de planterades in i slutet av 1940-talet och stammen förnyas under 2019.

Staden äger i stort sett all mark längs med vattnet, med undantag av några privata tomter. På stadens mark gäller allemansrätten. Längs med Höggarnsfjärden och genom ängar och skog finns fina promenadstigar. Efter kustlinjen i söder finns också flera kursgårdar med prisbelönt modern arkitektur.

1788 skrev Carl Michael Bellman Lidingösången till makarna Widman på Elvfiks gård. Den har kommit att bli Lidingöbornas egen hembygdssång.

Att göra:
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Parkeringsplats vid Elfiks gårds entré i slutet av Elfviksvägens allé.

Kommunikationer:

Buss 204 från Ropsten till Elfvik. Cykelväg från Ropsten skyltat mot Elfvik. Grusad gång- och cykelväg längs Kyrkvikens norra del, Elfviksleden.

Hitta hit:

Längst österut på Lidingö.

Kontakta oss

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.