Grönsta-Trolldalen friluftsområde

I trollskogen på Grönsta kan man få riktig storskogskänsla. I området finns stor artrikedom både av växter och småkryp och i september kryllar det av löpare eftersom Lidingöloppets mål ligger på Grönsta gärde.

Hela området genomkorsas av spår och stigar, på en del platser kuperat och svårtillgängligt, till exempel branterna ner mot Grönstakolonin med vild natur. Detta är ett av de mest tysta och orörda områdena på Lidingö.

Vid Trolldalen finns alsumpskog och Karins Mosse väster om stadsdelen Näset, är öns mest undersökta plats när det handlar om insekter. Här har påträffats 230 olika arter av skalbaggar. fler än 300 olika fjärilar, varav de flesta nattfjärilar, och 100 olika steklar – så glöm inte myggstift. På Karins Mosse växer också ett 15-tal olika mossor och 10 ormbunksarter. I skogen runtomkring finns flera sk nyckelbiotoper, skogsmark med extra höga naturvärden. I området hittar man också Mulletjärnen som är en mindre våtmark och i närheten finns vindskyddet Örnnästet. I norrsluttningarna ner mot Askrikefjärden finns gamla fundament för artilleripjäser från andra världskriget.

På Grönsta gärde står Löparmonumentet, en skulptur som gjorts och skänkts av Sven Lundqvist. I närheten ligger Grönstakolonin som anlades 1910. Området kallas i folkmun för Psalmboken eftersom en smal bäck delar kolonin i två delar och bebyggelsen ligger som en uppslagsbok på vardera sidan om bäcken. Området har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär.

I Grönsta finns också flera kulturminnen, bland annat Täcka udden som tidigare var experimentverkstad åt uppfinnaren Carl Richard Nyberg som var en av det svenska flygets pionjärer.

Att göra:
  • Friluftsområde
Parkering:

Gott om platser vid Grönsta Gärde, Grönstavägen. Enstaka platser i och omkring Trolldalen, dock ej sommartid under båtsäsongen.

Kommunikationer:

Buss 203 från Ropsten mot Näset via Lidingövallen, gå cirka 300 meter längs Grönstavägen mot Grönsta Gärde.

Hitta hit:

Området ligger på norra Lidingö, mot Askrikefjärden.

Kontakta oss

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 31 okt

    Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.