Hustegaholm och Gråviken

Vid Gråviken betar Rosa, Komilla och Blenda, tre kor av rasen Highland Cattle som effektivt håller efter växtligheten i våtmarken och skapar goda förutsättningar för att sjöfågel ska trivas. Gråviken är en bra plats för fågelskådare och det finns också en fin midsommaräng.

Det är ett blandat område med skog, ängar, betes- och åkermark och det finns gott om spår och vandringsleder. Gråviken är ett fågelskyddsområde och här kan man bland annat få se mängder av snatterand under hösten. Från den 1 april till den 31 oktober är det av hänsyn till fågellivet förbjudet att vistas på Gråvikens vatten och även att fiska från land.

Rudbodakärret är en intressant våtmark nära bebyggelse där man kan se många trollsländor och i Rudboda finns också rester av Vikby, en gammal by från vikingatiden. Runt Rudalid finns en midsommaräng med varierad flora. De tidigare betade skogarna gör att det växer många olika ängsväxter i skogen.

Hustegaholm är en udde som ligger vid Kyrkvikens norra strand. Det är en naturskön plats med betande djur och gärdsgård. Området ägs av Lidingö stad och är öppen för allmänheten, husen går att hyra för exempelvis fester. Här finns också flera grillplatser, brygga och enkelt bad. Författaren Gustaf af Geijerstam skildrade år 1900 i sin bok Lillebror det genuint svenska sommarlandskapet ute vid Hustegaholm med stora syrenbuskar, gullregn och rosenbuskar.

Att göra:
  • Friluftsområde
Parkering:

Bra parkeringsmöjlighet vid Hustegaholm och vid korsningen Norra Kungsvägen-Södergarnsvägen-Elfviksvägen.

Kommunikationer:

Från Ropsten buss 204 till avfart Södergarnsvägen eller 212 mot Björnbo avstigning Hustageholm.

Hitta hit:

Norra Kungsvägen från Ropsten mot Elfvik. Efter Vallens idrottsplats tag höger till Elfviksvägen. Tag av på grusvägen mot Hustegaholm och parkera där.
Bra cykelväg från Ropsten mot Elfvik. Vid Vallens idrottsplats tag av och passera under Norra Kungsvägen och ta den grusade vandringsleden längs Kyrkvikens norra strand mot Elfvik.

  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 31 okt

    Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.