Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Kappsta

Den 18 december 1995 fattade länsstyrelsen i Stockholms län beslutet att inrätta naturvårdsområdet, numera naturreservatet, Kappsta i Lidingö kommun.

Grunden för beslutet var områdets skyddsvärda växt- och djurliv. Kappsta har vetenskapliga botaniska värden. Området har också betydelse som rekreationsområde och är kulturhistoriskt intressant. Kappsta sköts enligt fastställd skötselplan.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat