Kusten mot Lilla Värtan

Kusten mot Lilla Värtan ligger i söderläge och har ett kuperat skärgårdslandskap. Ekbackens vårflora är fin och i de ihåliga ekarna där häckar kattugglan.

Området består till största delen av berg vilket gör att det inte är helt lättillgängligt, men här finns många fina utsiktsplatser. En stig går delvis längs vattnet, både på land och på bryggor, en del passager är branta och kan bli svåra att gå på under vintern när det är halt. Närmast Larsbergs brygga finns en naturstig i Ekbacken som är en vacker lövskogslund. I skir vårgrönska är hassellunden en ljus plats. När sen bladen kommit och grönskan tätnar blir det som att kliva in i stora salar. Här växer fina tallar och ekar och större delen av området är en sk nyckelbiotop, skogsområde med särskilt höga naturvärden. Går man ner mot bryggan hamnar man vid Brostugan, en kulturbyggnad från tiden för den allra första lidingöbron som låg här. Invid Larsbergs brygga finns en liten sandstrand med mycket sjöfågel.

Torpen Öskure, Larsbergs brostuga och Lidingsbergs gård är värdefulla bevarade kulturbyggnader. Av torpet Gropen finns dock bara grunden kvar efter en brand. Grundmurarna från Baggeby gård finns kvar som fornlämning och kring gården finns även trappor mot vattnet och en knappt synlig allé. Lidingsbergs gård är en privat mark med parkliknande omgivningar. På våren täcks marken av vitsippor.

Området är svårt att utforska med cykel och är endast delvis tillgängligt med rullstol. Här finns många sittplatser för den som ger sig ut i den kuperade terrängen.

Att göra:
  • Friluftsområde
Parkering:

Enstaka P-platser vid Baggeby Torg, Baggeby skola, i Larsberg och vid Larsbergs brygga. Infartsparkering vid Bodals station.

Kommunikationer:

Lidingöbanan till Torsviks hållplats. Gå cirka 500 meter på gång- och cykelväg åt sydost. Ta första grusade stig till höger sluttande ner mot stranden och följ sedan stigen längs kusten. Buss mot Larsberg, åk till ändhållplatsen, gå över Larsbergsvägen och fortsätt grusstigen mot vattnet. Ta stigen norrut mot Ropsten eller söderut mot Brevik. Sjövägen, båt till Larsbergs brygga, gå cirka 150 meter på vägen och ta första grusade stig till vänster.

Hitta hit:

Södra Lidingö.