Area main nature@2x Kusten mot Lilla Värtan

Kusten mot Lilla Värtan ligger i söderläge och har ett kuperat skärgårdslandskap. Ekbackens vårflora är fin och i de ihåliga ekarna häckar kattugglan.

Området består till största delen av berg vilket gör att det inte är helt lättillgängligt, men här finns många fina utsiktsplatser. En stig går delvis längs vattnet, både på land och på bryggor, en del passager är branta och kan bli svåra att gå på under vintern när det är halt. Närmast Larsbergs brygga finns en naturstig, Ekbacken är en vacker lövskogslund.

I skir vårgrönska är Hassellunden en ljus plats, när bladen kommit och grönskan tätnar blir det som att kliva in i stora salar. Här växer fina tallar och ekar större delen av området är en nyckelbiotop.

I Ekbacken, ovanför Larsbergs brygga, finns flera stora ihåliga ekar där kattugglan är en välkommen gäst. Går man ner mot bryggan hamnar man vid Brostugan, en rest från den allra första lidingöbron. Invid Larsbergs brygga vid en liten sandstrand finns en grillplats.

Torpen Öskure, Larsbergs brostuga och Lidingsberg är värdefulla bevarade kulturbyggnader, av torpet Gropen finns bara ruiner kvar efter en brand. Grundmurarna från Baggeby gård finns kvar som fornlämning och kring gården finns även trappor mot vattnet och en allé. Lidingsberg är en privatbostad med parkliknande omgivningar. På våren täcks marken av vitsippor.

Området är svårt att utforska med cykel och är endast delvis tillgängligt med rullstol. Här finns många sittplatser för den som ger sig ut i den kuperade terrängen.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Parkering:

Enstaka P-platser vid Baggeby Torg, Baggeby skola, i Larsberg och vid Larsbergs brygga. Infartsparkering vid Bodals station.

Entré:

Från Larsbergs brygga, Baggeby skola eller Baggeby Gårds serviceboende.

Kommunikationer:

Lidingöbanan till Torsviks hållplats. Gå cirka 500 meter på gång- och cykelväg åt sydost. Ta första grusade stig till höger sluttande ner mot stranden och följ sedan stigen längs kusten. Buss mot Larsberg, åk till ändhållplatsen, gå över Larsbergsvägen och fortsätt grusstigen mot vattnet. Ta stigen norrut. Sjövägen, båt till Larsbergs brygga, gå cirka 150 meter på vägen och ta första grusade stig till vänster.

Hitta hit:

Södra Lidingö.

  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 11 apr

    Lidingö stad bygger upp en guide till naturen, en app som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktpersoner Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog och Ulla Bejrum, landskapsarkitekt. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från län...