Långängen-Elfviks naturreservat

Långängen-Elfviks naturreservat är 440 hektar stort reservat som sträcker sig från Kottlasjön centralt på södra halvan av ön till Elfviks udde längst i öster på den norra halvan av Lidingö. Reservatet utgörs till stor del av ett omväxlande jordbrukslandskap och skog. I södra delen ligger tre sjöar och flera våtmarker.

I Naturkartan beskrivs fyra friluftsområden, som till största delen ligger i reservatet, mer ingående: Kottla-Långängen och Koltorp-Ekholmsnäs i södra delen och Hustegaholm-Gråviken och Östra Elfvik i norra delen av Långängen-Elfviks naturreservat.

Långängens naturreservat (som då hette naturvårdsområde) tillkom 1981 genom beslut av länsstyrelsen i Stockholms län. 2006 beslutade Lidingö stad om en utökning av reservatet som blev Långängen-Elfviks naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgång till områden för friluftsliv och att vårda värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljöer.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 31 okt

    Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.