Place main firesite@2x Långängens vindskydd och grillplats, Friluftskojan.

Långängens vindskydd och grillplats, Friluftskojan, ligger på en höjd i skogen ca 500m norr om Långängens gård. Vindskyddet nås lättast från ängen i söder och via en stig upp i skogen. I anslutning till vindskyddet finns en skogsmulleslinga i Friluftsfrämjandets regi.

Faciliteter:
  • Place main firesite@2x Grillplats