Place main running@2x Motionsspår vid Stockby

Ett par hundra meter öster om Stockby motionsgård utgår flera trevliga motionsspår. Tre av motionsspåren är upplysta. De upplysta spåren är 1, 2 och 3 km långa. Här finns också längre motionsspår på 5 och 10 km. Vill du springa ännu längre så går Lidingöloppets 30 kms-slinga förbi här. Ett av Lidingös två mountainbikespår går också här. Alldeles i närheten ligger också Lidingös största utegym och en utomhus toalett.

Att göra:
  • Place main running@2x Löpning
Parkering:

Parkering finns vid Stockby motionsgård, 300 meter väster om startplatsen för motionsspåren. Busshållplatsen Toppmurklevägen, på Kottlavägen, ligger ungefär 900 meter väster om motionsspårens start.