Trail main hiking@2x Södergarn 10km spår

10km grusade spår vid Södergarn, mellan Rudboda och Fågelöudde. Spåret går till största delen genom skog. Preparerade skidspår vintertid.

Att göra:
  • Trail main skiing@2x Skidor
  • Trail main running@2x Löpning
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 10.0 km
Underlag:

Bra grusade stigar. Delvis på Lidingöloppsspåret.

Parkering:

Friluftsparkeringar strax efter korsningen Norra Kungsvägen-Elfviksvägen, vid Furutorp snett emot Furutorpsvägen till vänster om vägen och vid Fågelöuddebadet. Obs det kan vara fullt vid badet sommartid vid badväder.

Adress:

Från Furutorpsparkeringen och Fågelöuddes parkering.

Kommunikationer:

Buss 204 från Ropsten har flera hållplatser längs Elfviksvägen. Cykelväg från Ropsten.

Hitta hit:

Från Ropsten med cykel eller bil mot Elfvik. Efter korsningen Norra Kungsvägen-Södergarnsvägen-Elfviksvägen parkera vid Korsningen, Furutorp eller vid Fågelöuddebadet.

Kontakta oss

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kommunekolog