Sticklinge

Stora tallar, slåtterängar, utsiktsplatser, sandstränder och Lidingöloppets beryktade ”mördarbacke”, Abborrbacken. Sticklinge på norra Lidingö bjuder på mycket för den natur- och friluftsintresserade.

Det är lättast att utforska Sticklinge till fots längs lidingöloppsspåret. Det finns också en fin strandnära vandringled längs den grusade Tyktorpsvägen och vidare runt Islingeviken.

I Sticklinge finns skogarna med högst naturvärden på ön, inom ett begränsat område finns många olika skogstyper - lummig granskog, ekskog med månghundraåriga träd och Lidingös största tallar. Här finns också flera nyckelbiotoper, områden med extra stor betydelse för skogens växter och djur.

Förutom skog finns det öppna ängar, bland annat vid Abborrparkens lekplats. Här slås gräset en gång om året för att behålla den gamla slåtterängen. Längs med Tyktorpsvägen ligger tistelängen, Vreten. Jordmassor efter dikning har gjort det till en plats med mycket tistlar och där trivs fjärilar och steglitser extra bra. Även fladdermöss brukar hitta hit.

I Sticklinge ligger också den fina badplatsen Sandviksbadet med en stor sandstrand. Du hittar badet i slutet av Uddvägen nära småbåtshamn och båtbrygga. I Sättsjö nedanför Kräftvägen-Krabbvägen finns en liten strand, utsiktsplats och brygga med sittplatser.

På Taheitiudden finns en liten sandstrand och klippor. Här kan man till exempel titta ut över fågellivet på lilla Fogdholmen. På udden finns också en forngrav. Taheiti fick sitt namn av upptäcktsresanden och botanikern Nils Johan Andersson. Han besökte, enligt honom, världens vackraste plats, Tahiti 1850. Lidingös nordvästligaste udde tyckte han var lika vackert och döpte därför sommarstället här till Taheiti.

Vid Tyktorpsvägen finns Lidingös äldsta gravfält med cirka 40 gravar från 500 f Kr till 1050 e Kr. Det sköts sommartid av får som ägnar sig åt klassisk fornvård, de äter sly och snaggar gräset så att man tydligt kan se gravarna.

Längs Lidingöloppsspåret finns också ett fint vindskydd med grillplats, Knattekojan.

Från Trolldalstippen har man milsvid utsikt och det är en bra plats för fågelskådning. Här kan man se flyttfågelsträck vår och höst och även få en skymt av havsörn. Tippen är i drift på vardagar och besöks därför lämpligast på helger och utanför arbetstid.

När det finns snö är det fint preparerade skidspår på Lidingö golfbana.

Att göra:
  • Friluftsområde
Parkering:

Några platser vid Sticklingeviken bakom macken. Även där Tyktorpsvägen korsar Lidingöloppsspåret finns några få platser. Vid slutet av Rödstuguvägen finns en 7-dygnsparkering. I slutet av Uddvägen, vid Sandviksbadet, enstaka platser.

Kommunikationer:

Från Ropsten mot Elfvik, vänster mot Sticklilnge/Golfbana. Bra gång- och cykelväg längs vattnet i Islingeviken och norrut Tyktorpsvägen, eller via Norra Kungsvägen och Kyttingevägen. Buss 205 eller 225 från Ropsten mot Sticklinge.

Hitta hit:

Från Ropsten mot Elfvik och tag av mot Sticklinge. Området ligger på Lidingös nordvästra del.

  • Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad 31 okt

    Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.