Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Grusad strandstig från cykelvägen från Ropsten vid Baggeby Gård längs vattnet förbi Baggeby, Lidingsberg (oländig naturstig ca 200m), Larsberg där stigen går upp på berget, Larsbergs brygga med pendelbåtstrafik, Dalénum nya bostadsområde, Kappsta naturreservat, runt Boghammars varv och vidare ner till Parksätrastranden, Mölnastranden och Mölna brygga, över Mölna äng och i en krok genom bebyggelse och längs Sjöstigen åter ner till vattnet vidare över stock och sten nedanför Högberga och till Breviksängarna. Längs stråket finns kulturlämningar efter Baggeby Gård och Gropens fiskestuga, minnesplatsen för Raoul Wallenberg i Kappsta, lämningar efter Mölna gamla kvarnområde. Naturvärden och nyckelbiotoper i blandskog och ekskog nedanför Baggeby och Larsberg, bryggvägar i strandkanten, skyltad naturstig i Larsbergs lund, botaniska rariteter i Kappsta naturreservat, fiskemöjligheter på Parkbryggan, Tykö brygga och Mölna brygga, vattenfall vid kvarndammen där ofta strömstaren visar sig vintertid och nyckelbiotop i skogen nedanför Mölna radhusområde som är arkitektoniskt intressant. Våtmark på Breviksängarna och kanske bästa platsen att se silltruten på bryggan i Brevik.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Längd: 7.3 km
Underlag:

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden. Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Backar:

Backar omväxlat med plana partier.

Vegetation:

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parkering:

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Kommunikationer:

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik. Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

Hitta hit:

Strandstigen ligger på södra Lidingö längs Lilla Värtan.

Kontakta oss

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.