Brokinds naturreservat

I Brokinds naturreservat möts du av vackra ekhagar och värdefulla lövskogar. Många av ekarna är imponerande grova, speciellt i Skolhagen vid Brokinds skola. Från hagen kan du se Brokinds slott på andra sidan Stångån och Kinda kanal. I reservatets fyra delområden finns ett rikt fågel- och insektsliv och många hävdgynnade växtarter.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplatser och markerad vandringsled.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 68 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Naturreservatet ligger vid Brokind. Den norra entrén hittar du vid avfarten till Brokind. Den västra entrén kommer du till om du fortsätter 250 meter söderut på riksväg 23/34, svänger höger mot Brokinds herrgård och sedan kör 400 meter mot skolan. Den södra entrén hittar du om du fortsätter två kilometer söderut på riksväg 23/34 efter avtaget mot Brokinds herrgård.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.