Area main nature reserve@2x Brokinds naturreservat

I Brokinds naturreservat möts du av vackra ekhagar och värdefulla lövskogar. Många av ekarna är imponerande grova, speciellt i Skolhagen vid Brokinds skola. Från hagen kan du se Brokinds slott på andra sidan Stångån och Kinda kanal. I reservatets fyra delområden finns ett rikt fågel- och insektsliv och många hävdgynnade växtarter.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplatser och markerad vandringsled.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Naturreservatet ligger vid Brokind. Den norra entrén hittar du vid avfarten till Brokind. Den västra entrén kommer du till om du fortsätter 250 meter söderut på riksväg 23/34, svänger höger mot Brokinds herrgård och sedan kör 400 meter mot skolan. Den södra entrén hittar du om du fortsätter två kilometer söderut på riksväg 23/34 efter avtaget mot Brokinds herrgård.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.