Place main entrance@2x Entrén till Packarps lövskog

Välkommen till Packarps lövskog. Vid entrén finns en liten p-plats, rastplats med bänkbord och en informationsskylt om skogen. Entrén är en bra utgångspunkt för upptäcksfärder i naturreservatet.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster in på länsväg 610 mot Haraldsbo. Sväng vänster mot Drögshult, fortsätt 4,7 kilometer och tag sedan höger mot Tyrsbo. Sväng vänster efter 1,1 kilometer och fortsätt därefter 3,5 kilometer till reservatets enkla entré.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.