Place main entrance@2x Entrén vid Nybro

Välkommen till Nybro besöksområde och Svartåmynningens naturreservat. Vid entrén finns parkeringsplats, information om reservatet och rastplats med bänkbord. Härifrån går en 600 meter lång tillgänglighetsanpassad grusväg till fågeltornet vid Nybro. Halvvägs till fågeltornet finns en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Tänk på att fågellivet är känsligt under häckningstid. Det är därför inte tillåtet att gå ut på strandängarna under april, maj och juni. Fågeltornet och leden från entrén omfattas dock inte av tillträdesförbudet.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Kör förbi Tornby och vidare norrut på Bergsvägen mot Berg och Vreta kloster. 2,5 kilometer efter bron över E4:an är det skyltat högerut mot Svartåmynningens naturreservat.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.