Fågeltornet vid Edhaga

Edhaga våtmark ligger öster om Rosenkällasjön och var färdig 2008, fyra år efter Rosenkällasjön. Vid våtmarkens nordvästra strand finns ett litet fågeltorn som ger fin utblick över det fågelrika området. Har du tur kanske du får syn på en svarthakedopping eller smådopping, som häckat i våtmarken vid flera tillfällen.

Att göra:
  • Fågelskådning
Hitta hit:

Ta Haningeleden från Linköping. I höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö svänger du söderut mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon och följer Rosenkällavägen 1,9 kilometer. Tag sedan höger mot Rosenkällasjön. Efter 1,3 kilometer ser du entrén till besöksområdet Rosenkälla gård. Här finns p-plats och informationsskylt. Härifrån följer du vägen söderut ytterligare 400 meter tills du ser tornet på vänster sida om vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.