Place main birds@2x Fågeltornet vid Rosenkälla norra

Tornet ligger på en liten kulle vid Rosenkällasjöns norra strand. Härifrån har du en fin utblick över en spännande del av sjön med små laguner, våtmarksöar och ett gytter av död ved.

Tänk på att sjöns fågelliv är känsligt. Det är därför inte tillåtet att vistas på Rosenkällasjön eller strandängarna söder om sjön under april till och med mitten av oktober. Fågeltornen och andra besöksanläggningar omfattas inte av tillträdesförbudet.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Hitta hit:

Sväng av från Haningeleden i höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö. Här är det skyltat mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon. Följ Rosenkällavägen 1,9 kilometer och tag sedan höger mot Rosenkällasjön. Efter 1,3 kilometer ser du entrén till besöksområdet Rosenkälla gård. Här finns p-plats och informationsskylt. Härifrån följer du vägen tillbaka norrut 200 meter och tar vänster in på den lilla cykelvägen. Efter 500 meter ser du fågeltornet på vänster sida.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.