Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Farsbovikens naturreservat

Farbovikens naturreservat ligger längs Roxens norra strand. Här finns en blockrik, sydvänd sluttning rik på ädellöv. På de äldre träden finns en rik moss- och lavflora. Här växer bland annat rariteten blekskaftad nållav, en av Europas mest sällsynta lavar.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats, markerad vandringsled och p-plats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp. Fortsätt ytterligare 9 kilometer och hitta en lämplig parkering i närheten av Farsbo och Larstorp. Härifrån har du en dryg kilometers grusväg förbi Farsbo gård ner till reservatet. Du kan också välja att fortsätta en dryg kilometer längre bort längs väg 1136 och hitta en lämplig parkering i närheten av Roxvik. Från Roxvik går en liten grusväg 700 meter söderut ner till reservatet. Grusvägarna är inte upplåtna för allmän motortrafik.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.