Farsbovikens naturreservat

Farbovikens naturreservat ligger längs Roxens norra strand. Här finns en blockrik, sydvänd sluttning rik på ädellöv. På de äldre träden finns en rik moss- och lavflora. Här växer bland annat rariteten blekskaftad nållav, en av Europas mest sällsynta lavar.

En parkering för besökare finns med plats för fyra till fem bilar. Från parkeringen går en gammal otrafikerad grusväg genom reservatet utmed Roxens strand. Grusvägen är en trevlig promenadsträcka på drygt en kilometer. Informationsskyltar om området finns vid vägens början och slut.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 21 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp i 9 kilometer. Parkering finns öster om reservatet. Från Stjärnorp-Grensholmsvägen ta in på Hargbogata och kör ca 600 m. Här finns parkering för ca 4-5 bilar. Grusvägarna är inte upplåtna för allmän motortrafik.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.