Area main nature reserve@2x Farsbovikens naturreservat

Farbovikens naturreservat ligger längs Roxens norra strand. Här finns en blockrik, sydvänd sluttning rik på ädellöv. På de äldre träden finns en rik moss- och lavflora. Här växer bland annat rariteten blekskaftad nållav, en av Europas mest sällsynta lavar.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats och markerad vandringsled.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp i 9 kilometer. Parkering finns öster om reservatet. Från Stjärnorp-Grensholmsvägen ta in på Hargbogata och kör ca 600 m. Här finns parkering för ca 4-5 bilar. Grusvägarna är inte upplåtna för allmän motortrafik.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.