Place main entrance@2x Entré Skäggetorps upplevelsestig

Fornparkens upplevelsestig invigdes 2018. Syftet med naturstigen i Fornparken är att göra Eklandskapet kring Linköping tillgängligt för alla, att locka till besök i något av alla besöksvärda tätortsnära naturreservat och naturområden. Naturstigen informerar på ett enkelt, roligt och spännande sätt om Eklandskapet och dess värden.

Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Place main bus stop@2x Kollektivtrafik
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
Hitta hit:

Grönområdet mellan Skäggetorpsgatan och Nygårdsgatan

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.