Place main entrance@2x Frökärret

Frökärrets våtmark invigdes 2010. Våtmarken är en bra fågellokal och ett populärt utflytsmål. Entrén ligger vid torpet Fröberget. Här finns en stor p-plats, informationskylt, dass och rastplats. Vintertid finns här en stor fågelmatning.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main toilet@2x Toalett
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Du når området via Haningeleden. I höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö svänger du söderut mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon och följer Rosenkällavägen 1,5 kilometer. Tag sedan höger mot Tinnerö. Entrén ser du direkt vid avtaget.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.