Frökärret

Frökärrets våtmark invigdes 2010. Våtmarken är en bra fågellokal och ett populärt utflytsmål. Entrén ligger vid torpet Fröberget. Här finns en stor p-plats, informationskylt, dass och rastplats. Vintertid finns här en stor fågelmatning.

Att göra:
  • Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Nära toalett
Faciliteter:
  • Entré
  • Parkeringsplats
  • Rastplats
  • Toalett
Hitta hit:

Du når området via Haningeleden. I höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö svänger du söderut mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon och följer Rosenkällavägen 1,5 kilometer. Tag sedan höger mot Tinnerö. Entrén ser du direkt vid avtaget.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.