Area main nature reserve@2x Grönkulla naturreservat

Grönkulla naturreservat ligger i det småbrutna odlingslandskapet kring Sibborpesjön. Det blockrika och småkuperade området är rikt på gamla lövträd, främst asp och björk. I skogen trivs hackspettar, stenknäck och stjärtmes. Området är bitvis ganska svårframkomligt. Detta innebär att markerna varit svåra att bruka och skogen fått stå kvar.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats, markerad vandringsled och p-plats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1116 norrut förbi Ljungs slott. Naturreservatet ligger drygt 6 kilometer efter bron över Ljungsjön. Hitta en lämplig parkering vid sidan av vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.