Kärna mosse

Kärna mosse är ett av länets mest kända kalkkärr. Reservatet ligger vid Malmslätt och består av ett öppet kärr omgivet av barr- och lövskogar. I kärret finns en imponerande mångfald av orkidéer.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 34 hektar
Förvaltning: Linköpings kommun

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med kollektivtrafik når du området med buss 13 mot Malmslätt. Från hållplatsen Kärna kors är det 500 meters promenad österut längs Gamla Ledbergsvägen till reservatets södra entré. Med bil svänger du av från Malmslättsvägen vid trafikplats Malmslätt och följer Kärnavägen mot Malmslätt. 200 meter efter tågbron är det skyltat höger mot den södra entrén.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.