Area main nature reserve@2x Kottebo naturreservat

Kottebo naturreservat ligger vid sjön Drögen i kommunens södra skogsbygd. Området är mycket kuperat och delvis svårframkomligt. Här finns höjder med knotiga gammeltallar, sluttningar med lövrika barrnaturskogar, artrika ädellövskogar och gammal aspskog.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats och markerad vandringsled.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. I Ulrika tar du höger in på länsväg 584 mot Kisa. Efter 8,3 kilometer finns en skylt mot naturreservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.