Area main nature reserve@2x Kottorps naturreservat

Kottorps naturreservat påverkades kraftigt av stormen Gudrun 2005. I de mest drabbade delarna ligger de stormfällda träden fortfarande huller om buller och gör det nästan omöjliga att ta sig fram. I andra delar av reservatet, framför allt i öster, står skogen kvar och lockar till spännande strövtåg runt öppningarna stormen orsakade.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats, markerad vandringsled och p-plats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Åk länsväg 1120 norrut från Berg mot Tjällmo. Sväng vänster vid Kottorp, cirka 7 kilometer norr om Berg. Härifrån kan det vara lite svårt att hitta, så det är bra att ha en karta till hands. Från avtaget följer du den norra grusvägen förbi Fredriksberg och Rosenlund. Drygt 0,8 kilometer efter Rosenlund tar du vänster in på en liten och skumpig grusväg. Efter 1,2 kilometer är du framme vid reservatets informationsskylt där det går att parkera. Reservatet ligger drygt 200 meter söder om skylten och kan nås via en bitvis otydlig stig.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.