Kottorps naturreservat

Kottorps naturreservat påverkades kraftigt av stormen Gudrun 2005. I de mest drabbade delarna ligger de stormfällda träden fortfarande huller om buller och gör det nästan omöjliga att ta sig fram. I andra delar av reservatet, framför allt i öster, står skogen kvar och lockar till spännande strövtåg runt öppningarna stormen orsakade.

En parkering med informationsskylt finns cirka 300 meter norr om reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Den stora mängden döda träd på marken ger en extra utmaning för den som ger sig in i området.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 19 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Åk länsväg 1120 norrut från Berg mot Tjällmo. Sväng vänster vid Kottorp, cirka 7 kilometer norr om Berg. Härifrån kan det vara lite svårt att hitta, så det är bra att ha en karta till hands. Från avtaget följer du den norra grusvägen förbi Fredriksberg och Rosenlund. Drygt 0,8 kilometer efter Rosenlund tar du vänster in på en liten och skumpig grusväg. Efter 1,2 kilometer är du framme vid reservatets informationsskylt där det går att parkera. Reservatet ligger drygt 200 meter söder om skylten och kan nås via en bitvis otydlig stig.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.