Kungsbro naturreservat

Kungsbro naturreservat ligger vid Motala ströms mynning i västra delen av Roxen. Här finns välhävdade strandängar, vassar, vidsträckta ekhagmarker, örtrika betesmarker och fågelrika busksnår. Det produktiva utloppsområdet, vassarna och de stora strandängarna hyser ett rikt fågelliv, vilket lockar fågelskådare under en stor del av året.

Tänk på att fågellivet är känsligt under häckningstid. Det är därför inte tillåtet att gå ut på strandängarna under april, maj och juni. Fågeltornet och leden från entrén omfattas dock inte av tillträdesförbudet.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 101 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1136 norrut genom Berg. När du passerat samhället kan du se naturreservatets strandängar ner mot Roxen. Vid bron över Motala Ström är det skyltat högerut mot reservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200510125255 4 18hmvak
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • 20201127192307 myphoto
 • 20200816224754 profilepic
 • Default avatar
 • 20190525181323 4 1l8n12f
 • Default avatar
 • 20201017223517
 • Default avatar
 • 20171215114106 2014 11 27 13.40.52
 • 20210101203128 privata bilder 5
 • 20170906193528 4 e83wks
 • Default avatar
 • 20200612133251 hs
Kommentera
 • 20201017223517

  Annelie

  blev besviken...skräpigt som tusan där ute.

  mer än ett år