Lillsjöns badplats

Lillsjön ligger i västra delen av kommunen. Sjön är som namnet låter liten, men har bra vattenkvalitet och får snabbt ett varmt vatten.

Badet har badnära parkering, liten sandstrand och stora gräsytor, brygga, omklädningsrum, lekplats, beachvolleplan och torrtoalett. Toaletten är tillgänglighetsanpassad och möjlig att besöka med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Skötselansvarig är Idrott och service, Linköpings kommun.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Badplats
  • Grillplats/Eldplats
  • Parkeringsplats
  • Rastplats
  • Toalett
Hitta hit:

Tag Ulrikavägen, länsväg 609, från Vikingstad. Vid Blekinge, 7 kilometer söder om Gällstad-Lundby, sväng österut på länsväg 619. Efter knappt 2 kilometer är badet skyltat på södra sidan vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.