Limmernskogarnas naturreservat

Limmernskogarnas naturreservatet ligger på ömse sidor om sjön Limmern. Den norra delen av reservatet kännetecknas av en lummig blandskog med inslag av ek, lind och asp medan den södra delen består av mager hällmarksskog och vittnar om gamla hagmarker.

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen startar en vandringsled som går i en rundslinga i reservatet. Leden är markerad med orange färg och är cirka en kilometer lång. Leden tar dig ut till en udde vid sjön Limmern där det finns en anordnad eldstad med vedförråd och fikabord. Här finns även en enkel badbrygga som får nyttjas av alla.

Fakta

Skydd: Naturreservat
Yta: 29 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör söderut från Linköping på Nya Kalmarvägen/väg 23/väg 34. Efter ca 11 km sväng höger till Haraldsbovägen (skyltar mot Haraldsbo/ Skeda Udde) och fortsätt på Haraldsbovägen i cirka 8 km. I korsningen vid Visättersvägen sväng vänster och ta sedan första till höger efter cirka 1,3 km. Kör ytterligare ca 3 km och sväng höger mer mot den norra delen av Limmernskogarnas naturreservat.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.