Area main nature reserve@2x Limmernskogarna naturreservat

Limmernskogarnas naturreservatet ligger på ömse sidor om sjön Limmern. Den norra delen av reservatet kännetecknas av en lummig blandskog med inslag av ek, lind och asp medan den södra delen består av mager hällmarksskog och vittnar om gamla hagmarker.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Parkering:

I reservatets norra del, se vägbeskrivningen.

Hitta hit:

Kör söderut från Linköping på Nya Kalmarvägen/väg 23/väg 34. Efter ca 11 km sväng höger till Haraldsbovägen (skyltar mot Haraldsbo/ Skeda Udde) och fortsätt på Haraldsbovägen i cirka 8 km. I korsningen vid Visättersvägen sväng vänster och ta sedan första till höger efter cirka 1,3 km. Kör ytterligare ca 3 km och sväng höger mer mot den norra delen av Limmernskogarnas naturreservat.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.