Trail main hiking@2x Östgötaleden Ulrika - Malexander

Denna sträcka av Östgötaleden går genom ett vackert, småkuperat barrskogslandskap. Efter starten vid hembygdsgården Källeryd i Ulrika har du 19 kilometers vandring till Malexander. Leden följer småvägar och stigar och är oftast enkelt att gå. Några sträckor är dock lite mer krävande. Efter en dryg kilometer kommer du in i det vackra naturreservatet Ycke urskog. Här finns en rundslinga genom den dramatiska urskogsmiljön och fina rastplatser med information om skogen. När du passerat Ycke når du så småningom Naregöl. Härifrån följer leden den gamla kyrkstigen mot Malexander. Vid Månhult kan du välja att vika av österut mot Smedstorp. Vindskydd finns vid Axsjön och Svarten.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 18.7 km
Hitta hit:

För att starta i Ulrika tar du länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. Straxt efter att du kommer in i Ulrika ser du hembygdsgården Källeryd på höger sida om vägen. Här finns parkering med informationsskylt om Östgötaleden.

Vill du hellre starta i Malexander kör du riksväg 32 söderut från Mjölby mot Tranås. I Boxholm tar du höger in på länsväg 580 mot Kisa. När du passerat Malexander tar du vänster mot Sommarhagens hotell och restaurang. Några hundra meter in på vägen ser du Östgötaledens orangefärgade markeringar.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.