Area main nature reserve@2x Packarps lövskog

Packarps naturreservat är en lövrik oas i de barrdominerade skogsmarkerna i kommunens södra delar. Området har sitt ursprung i äldre tiders fodermarker och utgörs nu av gammal lövblandskog med grov asp och björk och mycket hassel. I norr finns ett betat område med ädellöv och hamlade träd.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar besöksanordningar utöver entréns p-plats, informationsskylt och rastplats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster in på länsväg 610 mot Haraldsbo. Sväng vänster mot Drögshult, fortsätt 4,7 kilometer och tag sedan höger mot Tyrsbo. Sväng vänster efter 1,1 kilometer och fortsätt därefter 3,5 kilometer till reservatets enkla entré.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.