Rastplatsen vid Snårsviken

Nordväst om Snårsviken finns en vacker slåtteräng omgärdad av en trägärdesgård. Nere vid Stångåns strand finns en inbjudande rastplats med eldstad och informationsskylt om naturreservatet.

Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Information
  • Rastplats

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.