Place main entrance@2x Entrén till Trollegater

Trollegater är en av landets största urbergsgrottor och ett spännande utflyktsmål. Här finns flera grottor, den längsta närmare 150 meter lång. Vid naturreservatets entré finns informationsskylt, väderskydd med grillplats, bänkbord, p-plats och torrdass. Härifrån går en markerad led upp till grottorna.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main toilet@2x Toalett
  • Place main parking@2x Parkeringsplats

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.