Place main entrance@2x Rosenkälla gård

Med morgonsolen i ryggen är detta kanske den bästa skådarplatsen vid Rosenkällasjön. Glöm inte matsäcken hemma, här är det lätt att stanna länge.

Tänk på att sjöns fågelliv är känsligt. Det är därför inte tillåtet att vistas på Rosenkällasjön eller strandängarna söder om sjön under april till och med mitten av oktober. Fågeltornen och andra besöksanläggningar omfattas inte av tillträdesförbudet.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Ta Haningeleden från Linköping. I höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö svänger du söderut mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon och följer Rosenkällavägen 1,9 kilometer. Tag sedan höger mot Rosenkällasjön. Efter 1,3 kilometer ser du entrén till besöksområdet. Här finns p-plats och informationsskylt. För att komma till fågeltornet och rastplatsen följer du vägen ett kort stycke söderut. Vid skylten mot fågeltornet följer du stigen ner till sjön.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.