Place main fishing@2x Roxen

Roxen är känd för sitt mycket goda fiske efter stor gädda. Sjön är stor och kantas ofta av vassar, vilket innebär att fisket helst sker från båt. Många trollingfiskar efter gäddan, gärna med sjöparavan och wobbler över grunda bottnar där rovfisken jagar siklöja och annan bytesfisk. Men det går att få mycket annat än gädda i sjön. Roxen hör till de absolut artrikaste sjöarna i länet och hyser även fina bestånd av exempelvis abborre, gös och braxen. Information om fiskekort och regler hittar du på fiskeföreningens webbplats.

Att göra:
  • Place main fishing@2x Fiske
Hitta hit:

Sjön är stor och det finns många platser att fiska på. Vill du fiska från land är de norra delarna enklast, eftersom det är lite brantare strand och mindre vass här. Det finns dock en hel del fina fiskeplatser längs den södra stranden också, framför allt vid uddar och utskjutande hällar.

Har du båt på trailer finns en ramp i Stångåns nedre del, cirka 300 meter söder om E4:an. Hit hittar du om svänger in på Roxengatan från Tornbyvägen, tar vänster in på Norra Stånggatan och fortsätter cirka 600 meter till vändplanen där vägen slutar. Det finns även en ramp vid Kungsbro småbåtshamn norr om Berg.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.