Sätravallens naturreservat

Naturreservatet ligger längs Sätrasjöns västra strand, söder om Bestorp. Vid den lilla bäcken som rinner ner till sjön finns en lummig gammal lövskog med grov asp och björk och inslag av ädellöv. Här kan man hitta resterna efter en såg och lämningarna av ett torp med små åkrar och betesmarker. Men reservatet rymmer även barrdominerade områden med grova granar, gammeltallar, lågor och högstubbar.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplats, informationstavla och markerad vandringsled. En parkering finns cirka 500 meter norr om reservatet.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 10 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör Brokindsleden söderut förbi Sturefors. Fortsätt knappt fyra kilometer förbi Bjärka-Säby och tag därefter vänster in på länsväg 691 mot Åtvidaberg. Kör 1,2 kilometer och tag därefter höger mot Skruvkulla. Fortsätt 1,5 kilometer till parkeringen vid Sätravallens nedlagda friluftsgård. Härifrån kan du följa Östgötaleden förbi de gamla slalombackarna mot reservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.