Trail main hiking@2x Skäggetorps upplevelsestig

Upplevelsestigen leder dig runt fem interaktiva stationer som på ett enkelt, lekfullt och spännande sätt informerar om Eklandskapet, ekens långa liv, mångfalden i ekar och eklandskap, allemansrätten och fornlämningar i området.

Stigen är cirka 300 meter lång och tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer. Här ska även den som är rörelsehindrad, har nedsatt syn, eller hörsel, eller som har svårt att läsa, kunna uppleva och lära sig mer om Eklandskapet och vår tätortsnära natur.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Trail main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Trail main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Längd: 0.3 km
Underlag:

Grusad stig

Hitta hit:

Grönområdet mellan Skäggetorpsgatan och Nygårdsgatan

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.